Skip to content

ctmc

GUPS tattamangalam

തത്തമംഗലം സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ദ്യശ്യം

ഭരണാധികാരികളെ….   മഴയാണ്, കെട്ടിടം പണി തീർന്നതെയുള്ളൂ എന്നിങ്ങനെ എത്ര ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിന്റെ കവാടം ഇങ്ങിനെയാണോ ഇടേണ്ടത് ?. പാലക്കാട് ജില്ല – തത്തമംഗലം സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ദ്യശ്യം     #mismanagement #schoolskerala #primaryschool #CTMC #chittur  Related Images:

CTMC

നഗരസഭയോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന | Request to Chittur – Tattamangalam Municipality 2022

  • News

നല്ല റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക – കാലാനുസൃതമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക മുനിസിപ്പൽ പാതകൾ എല്ലാം തന്നെ B.M.B.C നിലവാരത്തിൽ ടാറിങ് നടത്തുക. Bituminous Macadam and Bituminous Concrete (BMBC). റോഡുകൾ ബി‌എം‌ബി‌സി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് , പരമ്പാഗതാഗത ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റ് ജോലികൾ നടത്തിയ റോഡുകളുടെ നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടി ആയുസ്സ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. വർഷാ വർഷം കുഴികൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക. റോഡുകളിൽ നടുവിലും, വശങ്ങളിലും മാർക്കിങ്ങുകൾ നിർബന്ധമാക്കുക. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുക. പുതിയ സൈക്കിൾ പാതകൾ ഉണ്ടാക്കുക – സൈക്കിൾ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക . ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഗതാഗത… Read More »നഗരസഭയോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന | Request to Chittur – Tattamangalam Municipality 2022

ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം നഗരസഭാ വികസന രൂപ രേഖ വായിക്കൂ

CTMC Master Plan

ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം നഗരസഭാ വികസന രൂപ രേഖ നഗരസഭയിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൊതുജനങ്ങളുമായി സമഗ്രമായ ചർച്ച ചെയ്യാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നഗരസഭ നിവാസികളോടുള്ള കടുത്ത ദ്രോഹമായിരിക്കുമെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നഗരസഭ ഭരണ സമിതിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ മാറ്റം വരുത്താതെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ നഗരസഭയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയായിരിക്കും ഫലം. ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം നഗരസഭാ വികസന രൂപ രേഖ പൊതുജനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പരിശോധിച്ച് ഡിസംബർ 16 നകം പരാതികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ | നിർദ്ദേശങ്ങൾ | പരാതികൾ എന്നിവ സമർപ്പിനുള്ള ലിങ്ക് . കെ.സി.പ്രീത്, നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം. Email:… Read More »CTMC Master Plan

Chittur tattamangalam UDF Government

ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലത്തെ നഗരസഭാ ഭരണത്തെ പറ്റി ഒരു നല്ല വിമർശനാത്മക വീഡിയോ. 

ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലത്തെ നഗരസഭാ ഭരണത്തെ പറ്റി ഒരു നല്ല വിമർശനാത്മക വീഡിയോ.  ആദ്യം ഈ വീഡിയോ കാണൂ.  ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. (1) പരമ സത്യം: മാലിന്യ സംസ്കരണം: ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ മെച്ചമാണ് ഇവിടം.  തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മൻ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവാർഡ് കിട്ടിയത്.  അതിനു നഗരസഭക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ  പക്ഷെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഓടകൾ ഇല്ലാ എന്ന് തന്നെ പറയാം.  ഉള്ള ഓടകൾ സമയാ സമയങ്ങളിൽ വൃത്തിയാക്കാറില്ല – അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല  മാലിന്യ ശേഖരണം കാര്യക്ഷമമല്ലാ  ബോധവൽക്കരണം… Read More »ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലത്തെ നഗരസഭാ ഭരണത്തെ പറ്റി ഒരു നല്ല വിമർശനാത്മക വീഡിയോ. 

Chittur – Tattamangalam Municipality അറിയിപ്പുകൾ

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ലൈഫ് മിഷന്‍ – കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക – പുന:പ്രസിദ്ധീകരണം. കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക – ഭവനരഹിതര്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക – ഭൂരഹിതര്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ – കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ജൂലൈ 2017 ഭവനരഹിതര്‍ ഭൂരഹിതര്‍ PMAY Beneficiary List and Photos (1) https://goo.gl/JJ1Fx6 (2) https://goo.gl/UnxdFv (3) https://goo.gl/bjYZL2 Source: http://www.chitturthathamangalam.in/

CTMC Ward Councillors’ NAP ( Name, address & Phone )

Ward 1 CHERUMKODE ANIL KUMAR V CHENTHAMARANAGAR , TATTAMANGALAM- 678102 Mobile: 9946399728 ——————— Ward 2 BUS STAND WARD SUNITHA MUHAMMED SALEEM 25/68,PALATHULLI ROAD , CHENTHAMARA NAGAR , TATTAMANGALAM – 678102 Mobile: 9961107474 ——————— Ward 3 ARANGAM MADHU K CHALAKKALAM , MAIN ROAD , TATTAMANGALAM – 678102 Phone: 04923227122 Mobile: 9447917300 Email:madhuchalakkalam@gmail.com ——————— Ward 4 CHEMBAKASSERY A KANNANKUTTY CHEMBAKASSERY (HO) , TATTAMANGALAM – 678102 Mobile: 9447925794… Read More »CTMC Ward Councillors’ NAP ( Name, address & Phone )