Skip to content

Education

തത്തമംഗലം സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ദ്യശ്യം

ഭരണാധികാരികളെ….   മഴയാണ്, കെട്ടിടം പണി തീർന്നതെയുള്ളൂ എന്നിങ്ങനെ എത്ര ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിന്റെ കവാടം ഇങ്ങിനെയാണോ ഇടേണ്ടത് ?. പാലക്കാട് ജില്ല – തത്തമംഗലം സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ദ്യശ്യം     #mismanagement #schoolskerala #primaryschool #CTMC #chittur  Related Images: Related posts: Sree Kurumbakavu UP School 114th Annual Day celebrations പഠനാവശ്യത്തിനായി സ്മാർട് ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതി തത്തമംഗലം വിഘ്നേഷിന്റെ ചികിത്സക്ക് സഹായിക്കാം. Handbook 2021 Chittur Tattamangalam Municipality

GUPS tattamangalam smart phone

പഠനാവശ്യത്തിനായി സ്മാർട് ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതി

തത്തമംഗലം ശ്രീകുറുമ്പക്കാവിലുള്ള സർക്കാർ യു പി സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനാവശ്യത്തിനായി സ്മാർട് ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അവിടത്തെ അദ്യാപകരും വാർഡ് കൗൺസിലറും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കാളിയാവുവാൻ ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോരുത്തരോടും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് CTMC വാർഡ് കൗൺസിലർ ജയന്തിയുമായി സംസാരിക്കുക. നമ്പർ : 95260 84796 .  താഴെ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് സഹായ്‌ക്കാം Facebook: https://www.facebook.com/TTMMatters/posts/10158748656193929 Twitter: https://twitter.com/TattaMangalam/status/1407547675407314947 & https://twitter.com/TattaMangalam/status/1407547763277979650  Related Images: Related posts: Subscribe CTMC… Read More »പഠനാവശ്യത്തിനായി സ്മാർട് ഫോൺ വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതി

article 51 A(h)

ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയും വായനാ ശീലവും വളർത്തുക

ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയും വായനാ ശീലവും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തത്തമംഗലം പ്രദേശത്ത് വരുന്ന സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂറിക്ക , ശാസ്ത്ര കേരളം തുടങ്ങിയ മാസികകൾ സ്പോണ്‍സർ ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള സുഹൃത്തുകൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. (1) യൂറിക്ക: 5 കുട്ടികൾക്ക് സ്പോണ്‍സർ ചെയ്യുന്നതിന്; വർഷം 1250 രൂപ (2) യൂറിക്ക: 10 കുട്ടികൾക്ക് സ്പോണ്‍സർ ചെയ്യുന്നതിന്; വർഷം 2500 രൂപ (3) ശാസ്ത്രകേരളം : 5 കുട്ടികൾക്ക് സ്പോണ്‍സർ ചെയ്യുന്നതിന്; വർഷം 750 രൂപ (4) ശാസ്ത്രകേരളം : 10 കുട്ടികൾക്ക് സ്പോണ്‍സർ ചെയ്യുന്നതിന്; വർഷം 1500 രൂപ… Read More »ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയും വായനാ ശീലവും വളർത്തുക

SMHS 125th anniversary

Government Sealy Memorial High School 125th Anniversary

Government Sealy Memorial High School is going to celebrate its 125th Anniversary in 2015. Details of the event and celebrations can be found below:
Read More »Government Sealy Memorial High School 125th Anniversary

Related Images:

Pages: 1 2 3 4

കോച്ചിങ്ങിന് ധനസഹായം

ഈ ധനസഹായത്തിനു അര്‍ഹരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ദയവായി അവരെ ഈ വിവരം അറിയിക്കൂ, ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂ. മുന്നാക്ക സമുദായക്കാരില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍/ എന്‍ജിനിയറിങ്, സിവില്‍ സര്‍വീസ്, ബാങ്ക്/ പി.എസ്.സി. കോച്ചിങ്ങിന് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക്ക് മുന്നാക്ക കോര്‍പ്പറേഷന് സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കി. ഈ ധനസഹായം അര്‍ഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാര്‍ത്ത എത്തിക്കുമല്ലോ. * 970 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പതിനായിരം രൂപ വാര്‍ഷിക നിരക്കില്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് പരിശീലന സഹായം * 40 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് 25000 രൂപ നിരക്കില്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലന സഹായം * 600 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് 5000 രൂപ നിരക്കില്‍ പി.എസ്.സി./ബാങ്ക്/… Read More »കോച്ചിങ്ങിന് ധനസഹായം

Donation alias Bribe.

സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനു സംഭാവാന എന്ന ഓമന പേരിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ? പരാതിയുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ വിലാസത്തിൽ ഒരു മെയിൽ അയച്ച് അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തൂ ( chmn-cbse@nic.in, srana.cbse@gmail.com ) . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വായിക്കൂ . Read more at Times of India. Related posts: Covid19 Palakkad Update Part2- 23 May 2020 കോച്ചിങ്ങിന് ധനസഹായം Help Bhaskaran FDA Approves H1N1 Vaccine

Adobe Desktop Productivity Certification Exams

The ability of IT professionals to install, update, troubleshoot and otherwise manage Adobe products designed to enhance desktop productivity, like the different versions of Acrobat professional for example, is a central skill set required in any range of positions in the industry. Professionals working in multiple roles and across all sectors need to possess these critical administration skills.Read More »Adobe Desktop Productivity Certification Exams